Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Beperkte of géén huurverhoging in 2018

Huurders van Wonion krijgen in 2018 een beperkte huurverhoging doorberekend en in sommige gevallen ontvangen zij zelfs géén huurverhoging. Oók dit jaar voeren wij niet de maximaal toegestane huurverhoging door. Het Rijk geeft verhuurders de mogelijkheid om de huren te verhogen met het inflatiepercentage, aangevuld met een extra (inkomensafhankelijk) percentage, waardoor er een huurverhoging van 5,4% mogelijk is. Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in oude IJsselstreek en kijken daarom jaarlijks kritisch naar het aanpassen van de huren. Ook dit jaar vraagt Wonion een beperkte huurverhoging op basis van de huursombenadering. De gemiddelde huurverhoging die wij vragen is 1,4%. 

Prijs woning in overeenstemming met kwaliteit
Wonion bepaalt de huuraanpassing 2018 op basis van de huursombenadering. Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die al een passende prijs hebben. Het voordeel van de huursombenadering is dat de huurprijs van woningen meer in overeenstemming gebracht kan worden met de kwaliteit van de woning.

Goed en betaalbaar wonen
Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion, vertelt: ‘Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen. We zorgen ervoor dat het merendeel van onze woningen een huur heeft die goedkoop of betaalbaar is en daarmee onder de tweede aftoppingsgrens voor de huurtoeslag valt. Op dit moment heeft circa 84% van onze woningen een huur die onder deze grens valt.’

Soms zelfs géén huurverhoging
Wonion verhoogt de huur van circa 850 woningen niet. Kuypers: ‘Dit komt door het feit dat wij de gewenste huur voor deze woning hebben bereikt. De huurprijs van deze woningen sluit goed bij aan de kwaliteit van de woning. In dit geval vinden wij een huurverhoging niet nodig, juist om de betaalbaarheid van het wonen te borgen’.

Huurders vóór 1 mei bericht over huuraanpassing
Wonion heeft het voorstel voor de huuraanpassing met huurdersvereniging Wij Wonen besproken en Wij Wonen is akkoord gegaan met deze beperkte huurverhoging. Huurders van Wonion krijgen vóór 1 mei een brief over de huuraanpassing.

Meer informatie over de huuraanpassing per 1 juli 2018 is hier te vinden.