Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Afspraken over sociaal wonen

Woensdag 21 december hebben wooncorporatie Wonion, huurdersvereniging Wij Wonen en de gemeente de gezamenlijke prestatieafspraken voor 2017 ondertekend. De prestatieafspraken tussen de drie partners zijn uitgangspunt voor de sociale volkshuisvesting in onze gemeente.

Betaalbare en duurzame woningen
Voor 2017 hebben Wonion, Wij Wonen en de gemeente de afspraken van 2015 en 2016 geactualiseerd. De drie partijen hebben afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen zoals woningen, woonlasten, duurzaamheid en leefbaarheid. Om de huisvesting voor mensen die aangewezen zijn op een huurwoning te realiseren dienen er kwantitatief en kwalitatief voldoende woningen te zijn. Door de woningen te verduurzamen, kunnen woningen betaalbaar worden gehouden. Duurzaamheid is dan ook een thema in de prestatieafspraken. Zorg en wonen is een belangrijk thema omdat de vraag naar geschikte huisvesting voor senioren en specifieke woonvormen met zorg en/of begeleiding voor bijzondere doelgroepen in de toekomst toeneemt o.a. door de vergrijzing.  Ook zijn gezamenlijk afspraken gemaakt over het leefbaar houden van de woonomgeving.

Voorzitter Wij Wonen draagt stokje over
De ondertekening van de prestatie afspraken was voor Gerrie Jolink- Scheers de laatste officiële ondertekening als voorzitter van Huurdersvereniging Wij Wonen. Mevrouw Jolink-Scheers zette zich jarenlang vol enthousiasme en betrokkenheid in voor huurders in gemeente Oude IJsselstreek. De voorzittersrol komt nu volledig toe aan de heer Ton Menke.

Nieuwe woonvisie
De gemeente werkt in de 1e helft van 2017 aan een nieuwe Woonvisie. Vervolgens worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Wonion en Wij Wonen op basis van de nieuwe Woonvisie