Uw inkomensgegevens

Om te kunnen reageren op een woning, heeft u de volgende documenten nodig:

  • inkomensverklaring van de Belastingsdienst
  • uittreksel basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA, aanvragen bij de gemeente waar u woont)
  • goede-verhuurdersverklaring (van uw huidige verhuurder)
  • legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort)
Wonion heeft de laatst vastgestelde inkomensgegevens nodig van zowel de huurder als van de eventuele partner. Het inkomen van inwonende kinderen blijft buiten beschouwing. Meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring vindt u bij de Belastingdienst.

Passend toewijzen

De overheid heeft bepaald dat woningcorporaties sociale huurwoningen passend moeten toewijzen. Dat betekent dat uw inkomen en huishoudensgrootte moeten passen bij de huurprijs. U kunt daardoor niet op alle woningen reageren. Lees de advertentie voor de voorwaarden en kijk of u in aanmerking komt voor een woning.