Urgentie

Heeft u door een acute noodsituatie, die u niet zag aankomen, andere huisvesting nodig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor urgentie.

Er zijn zeer uitzonderlijke situaties waarin het noodzakelijk is dat u op korte termijn verhuist. U kunt dan in aanmerking komen voor urgentie. U gaat dan vóór op iemand die al langer ingeschreven staat en ook bezig is een woning te huren. Dit voelt niet altijd even rechtvaardig. Wij verlenen daarom alleen urgentie als uw situatie aan een aantal voorwaarden voldoet.

Heeft u een urgentiestatus toegekend gekregen? Dan bieden wij u eenmalig een passende woning aan. Weigert u deze, dan vervalt uw urgentiestatus.

Op Thuis in de Achterhoek leest u meer over urgentie, de voorwaarden en hoe u dit aanvraagt. Denkt u dat u in aanmerking komt voor de urgentieregeling na het lezen van de voorwaarden? Neem dan contact op voor een afspraak.