Samenwerken in de wijk

Leefbaarheid in de buurt begint met elkaar kennen en samen dingen doen: in en voor de straat of wijk. Wonion en de gemeente kunnen daarbij helpen met diverse regelingen.

Leefbaarheidsfonds

Heeft u een goed initiatief voor uw buurt? Doe dan een aanvraag bij het Leefbaarheidsfonds van Wonion! U kunt via MijnWonion een verzoek indienen voor een bijdrage. 

Voorwaarden

Wonion toetst uw aanvraag aan een aantal criteria. Dit zijn:

  • Het initiatief komt van één of meer bewoners of van een organisatie zonder winstoogmerk. Ideeën om een individuele situatie te verbeteren, komen niet in aanmerking
  • Er is voldoende steun in uw straat of wijk voor het initiatief (omdat het voorziet in een gezamenlijke behoefte)
  • Het initiatief gaat over het aanleggen of onderhouden van kleinschalige infrastructuur, bijvoorbeeld bewegwijzering in directe omgeving van de woningen
  • Het initiatief bevordert een schone leefomgeving, meer veiligheid of voorkomt overlast
  • Het initiatief is eenmalig en heeft niet als doel structurele bijdragen te ontvangen of in de plaats te komen van bestaande subsidiemogelijkheden
  • U levert zelf een bijdrage aan de uitvoering van het initiatief, al dan niet gesteund door andere bewoners of organisaties die in en voor uw wijk werken
  • Het gaat om een concreet, afgebakend initiatief (project)

Sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden van de rijksoverheid en de provincie overgenomen. Zo is de gemeente verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp en zijn de taken op werk en inkomen uitgebreid. Wilt u meer weten over de taken van de gemeente in het sociaal domein? Kijk dan op gemeente Oude IJsselstreek.