Wijkconsulent

De wijkconsulenten van Wonion werken overal waar we woningen verhuren samen met bewoners, de wijkagent, medewerkers van de gemeente, wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers en gebiedsregisseurs van de gemeente.

Als wijkbewoners kunt u altijd uw verhaal kwijt bij de wijkconsulent. Wilt u contact, bijvoorbeeld over oplossingen voor overlast of onveilige situaties in de wijk, dan kunt u dit ook via MijnWonion kenbaar maken. De wijkconsulent neemt dan contact met u op.