Extreem gedrag

Soms is er sprake van overlast door extreem gedrag, zoals bijvoorbeeld heftige ruzies, bedreigingen of criminaliteit. Daarbij kunnen drugs, alcohol en psychiatrische problemen een rol spelen.

In dit soort gevallen schakelt Wonion voor een beter inzicht in de situatie ook andere instanties in. Ook kunnen we hen vragen om op te treden.

Als u last heeft van extreme situaties in uw woonomgeving, adviseren wij u altijd dit bij ons te melden én meteen de politie te bellen via 0900 - 88 44. Wij gebruiken uw melding om uw overlast waar mogelijk te verminderen of te voorkomen. Een laatste middel kan een uitzettingsprocedure zijn. 

Meer informatie of extreme overlast melden?

Ga naar Mijn Wonion en geef uw vraag of melding aan ons door.