Onderhoud openbare ruimte en tuinen

Ergert u zich aan het groen in uw straat of wijk, of aan iemands tuin? Dan kunt u verschillende dingen doen.

Soms is het onduidelijk waar het groen bijhoort: bij een woning of bij de openbare ruimte. Als het om uw eigen tuin gaat, kunt u uw erfgrens aanhouden. Weet u deze niet of gaat het niet om uw eigen tuin, neem dan contact op met Wonion. Als het om de openbare ruimte gaat, kunt u bellen met de gemeente Oude IJsselstreek via (0315) 29 22 92.

Straatverlichting vormt hierop een uitzondering. Storingen in de openbare verlichting kunt u melden bij Vattenfall. Let op: geef ook het paalnummer door van de betreffende lantaarnpaal.

Heeft u last van het aanzien van een tuin in de buurt? Houd er dan rekening mee dat elke tuin anders is en ieder mens zijn of haar eigen smaak heeft. Is er sprake van achterstallig onderhoud of overlast van een meer structurele aard? Dan kan Wonion desgewenst optreden als bemiddelaar of als eigenaar van de tuin.

Meer informatie of een melding doen? 

Ga naar Mijn Wonion en geef uw vraag of melding aan ons door.