Geluidsoverlast

Geluidsoverlast komt veel voor. Heeft u hinder van (te) harde geluiden in uw leefomgeving, kaart uw probleem dan eerst op een vriendelijke manier aan bij degene(n) die het in uw ogen veroorzaakt. Samen een bevredigende oplossing werkt het best, leert de ervaring. 

 

Bij geluidsoverlast gaat het meestal om zogenoemde leefgeluiden, zoals lopen over een parketvloer, klussen in de woning, spelende kinderen en feestjes. In een enkel geval gaat het ook om te harde geluiden, bijvoorbeeld muziek. Het is verstandig om geluidsboxen niet op de grond te zetten of aan de muur te hangen. Rubber voetjes of los van de vloer plaatsen, scheelt veel hinder. 

Heeft u last van geluiden in uw woonomgeving, dan kan Wonion u adviseren over meer oplossingen die de kans op geluidsoverlast verkleinen. Desgewenst kunnen we ook optreden als bemiddelaar.


Meer informatie of geluidsoverlast melden?

Ga naar Mijn Wonion en geef uw vraag of melding aan ons door.