Buurtbemiddeling

Burenruzies komen overal voor. Onschuldige aanleidingen of kleine ergernissen kunnen uitgroeien tot nare situaties die uw woonplezier en gevoel van veiligheid sterk aantasten. Buurtbemiddeling biedt dan misschien uitkomst.

Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om burenruzies aan te pakken. Met een grote kans op succes. Tweederde van opgepakte situaties komt dankzij buurtbemiddeling tot een goed einde.

Hoe werkt het?

Als u aanklopt bij buurtbemiddeling, bespreken we eerst de mogelijkheden. Als u bereid bent het gesprek met uw buren aan te gaan, zorgt buurtbemiddeling voor twee vrijwilligers die u gaan helpen. U vertelt hen vervolgens uw volledige verhaal. Daarna benaderen de bemiddelaars uw buren. Wanneer ook zij bereid zijn te praten, volgt op neutraal terrein een afspraak met alle betrokkenen. Tijdens dat gesprek zijn de buurtbemiddelaars de gespreksleiders. Ze spelen niet voor rechter en geven geen oordeel of gelijk. Ze helpen u en uw buren om tijdens het gesprek zelf een structurele oplossing van uw conflict uit te werken. Op die manier neemt de kans af dat het probleem zich in de toekomst weer zal voordoen.

Buurtbemiddeling is gratis. Voorwaarde is echter wel dat alle partijen begrip kunnen opbrengen voor elkaars situatie en zelf willen nadenken over - en meewerken aan - een oplossing.


In welke situaties kunt u buurtbemiddeling inschakelen?

•    geluidsoverlast
•    parkeerproblemen
•    vernielingen en pesterijen
•    overlast van rommel/stank
•    overlast van kinderen/huisdieren
•    tuin- en grondgeschillen
•    ergernis door andere leefpatronen/culturen


Meer weten?

Op Problemen met je buren vindt u meer informatie over burenproblemen en hoe die zijn op te lossen. Komt u er niet uit, heeft u vragen, wilt u een conflict bespreken of heeft u belangstelling om als bemiddelaar aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Annet Heersink.