De rol van Wonion na een overlastmelding

U ervaart (extreme) overlast en u heeft alle adviezen van Wonion opgevolgd. Dat wil zeggen dat u gepraat heeft met de overlast veroorzaker, u heeft buurtbemiddeling ingeschakeld en u heeft tenslotte een melding gedaan bij Wonion via MijnWonion. Graag leggen wij aan u uit wat de rol van Wonion dan is.

Wij onderzoeken de overlast

De overlast wordt onderzocht, de woonconsulent gaat met u in gesprek en met de overlastveroorzaker. Dit heet: hoor en wederhoor. Soms volgt er een buurtonderzoek.
De woonconsulent bespreekt met u alle stappen die u al heeft genomen om de overlast op te lossen.

Advies

Soms krijgt u het advies om toch nog een keer in gesprek te gaan met de overlastveroorzaker, al dan niet met Buurtbemiddeling. Of wij vragen u de odie u ervaart bij te houden op papier (vast te leggen.) En dit na een bepaalde tijd te bespreken met de woonconsulent.

Afspraken met veroorzaker (en soms ook met u)

Als er sprake is van ernstige overlast gaat onze woonconsulent in gesprek met de veroorzaker. Hij of zij maakt afspraken om de overlast te stoppen. Ondertussen houdt u nog steeds bij of en welke overlast u (nog) ervaart. Dit hebben wij nodig bij een enentuele juridische procedure. Blijft de overlast aanhouden, ondanks de afspraken, dan neemt de woonconsulent dwingende maatregelen richting de veroorzaker.

Een juridische procedure

Een huurder heeft huurdersbescherming. Dat is een recht in de wet die duidelijk omschreven staat. Dit betekent ook dat Wonion niet zomaar een juridische procedure start. En dat wij aan de rechter vragen of hij wil oordelen over een bepaalde situatie. Het gaat altijd om een situatie van (extreme woon)overlast. Wij schakelen dan een advocaat in.

Dit gebeurt pas als we voldoende bewijslast hebben, zoals:
  • meerdere overlastmeldingen van verschillende omwonenden;
  • foto’s/video’s en brieven van verschillende omwonenden.
Zonder schriftelijke overlastmeldingen van omwonenden heeft een juridische procedure geen kans van slagen. Wonion meldt aan de overlastmelders dat hun schriftelijke overlastmeldingen tijdens de procedure worden gebruikt.
 

Criminele activiteiten

Criminele activiteiten, zoals hennepkweek, dealen of civiel rechtelijke misdragingen zoals prostitutie, vragen wij u direct te melden bij de Politie en bij Wonion via MijnWonion.