Overige overlast

Vaak zijn buren er zich niet eens van bewust dat zij overlast veroorzaken. Begin daarom met een gesprek met uw buren. Vaak helpt dit al wel. 

Tips voor een goed gesprek

Lees eerst deze tips voordat u in gesprek gaat met uw buren. 

Hoe te handelen bij overlast als praten niet helpt

Dit is het moment om Buurtbemiddeling in te schakelen. Hier leest u meer over Buurtbemiddeling.

Wat kunt u doen als er sprake is van extreme overlast?

Bij extreme overlast wordt de Politie ingeschakeld. Hier leest u meer over extreme overlast.