Parkeerproblemen

Klachten over het parkeergedrag van anderen kan Wonion niet in behandeling nemen. Parkeren gebeurt immers in de 'openbare ruimte'.

Wij hebben geen zeggenschap over de publieke ruimte, die van ons allemaal is. We kunnen u wel adviseren over hoe u het best een gesprek aan kunt gaan met degene die in uw ogen een probleem veroorzaakt. Dit advies sturen we u op verzoek toe.

Meer informatie of advies over parkeerproblemen vragen? 

Ga naar MijnWonion en geef uw vraag of verzoek aan ons door.