Onderhoud openbare ruimte, tuinen en overige meldingen

Ergert u zich aan het groen in uw straat of wijk, of aan iemands tuin? Dan kunt u verschillende dingen doen.

Tuinen en openbare ruimte

Soms is het onduidelijk waar het groen bijhoort: bij een woning of bij de openbare ruimte. Als het om uw eigen tuin gaat, kunt u uw erfgrens aanhouden. Weet u deze niet of gaat het niet om uw eigen tuin, neem dan contact op met Wonion. Als het om de openbare ruimte gaat, kunt u bellen met de gemeente Oude IJsselstreek via (0315) 29 22 92. Of maak online een melding bij de gemeente.

Overige meldingen

Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, zwerfvuil, hondenpoep, ongedierte, vernielingen. Is er iets kapot in uw woonomgeving? Meld het de gemeente Oude IJsselstreek!

Melding doen
Bij het meldpunt openbare ruimte kunt u zaken melden als: zwerfvuil, overstromende straatkolken, een lantaarnpaal die het niet (goed) doet, een losse stoeptegel. Via het telefoonnummer van de gemeente (0315) 292 292, de Publieksbalie of via het Meldpunt Oude IJsselstreek kunt u meldingen doorgeven.