Last hebben van...

Last hebben van.... is heel persoonlijk.

U kunt last hebben van leefgeluiden, ongedierte maar ook van parkeerproblemen. En misschien ergert u zich aan het onderhoud van een (openbare) tuin? Wij geven u graag advies hoe u hiermee om kunt gaan.

Leefgeluiden

Het gaat hier om geluiden die horen bij het wonen en leven, de zogenaamde 'leefgeluiden'. Deze dagelijkse geluiden zijn niet te voorkomen en moet u als buren van elkaar accepteren. Voorbeelden van leefgeluiden zijn:
  • spelende kinderen;
  • het dichtslaan van deuren;
  • pratende mensen;
  • het stofzuigen;
  • voetstappen op de vloer;
  • het doortrekken van het toilet;
  • en nog veel meer.

Heeft u last van deze dagelijkse geluiden? Misschien hebben uw buren ook last van uw leefgeluiden en bent u zich daar niet eens van bewust. Praat er eens over met uw buren en maak hier afspraken over.
Tips voor een goed gesprek vindt u hier.

Last van ongedierte

Ongedierte is ook een vorm van last. Daarom vindt u hier tips om van deze last af te komen.

Parkeerproblemen

Klachten over het parkeergedrag van anderen kan Wonion niet in behandeling nemen. Parkeren gebeurt immers in de 'openbare ruimte'. Hier vindt u meer informatie over parkeerproblemen.

Onderhoud (openbare) tuin

Ergert u zich aan het groen in uw straat of wijk, of aan iemands tuin? Dan kunt u verschillende dingen doen.
Hier leest u er meer informatie over.