Huurvoorwaarden

Als bewoner wilt u zich thuisvoelen in uw huis, straat en wijk. Dit doet u onder meer door uw woning naar uw eigen wens in te richten, maar ook door samen met uw buren de kwaliteit van uw leefomgeving te bewaken. De Algemene Huurvoorwaarden van Wonion helpen u daarbij. 

Als u een woning van Wonion huurt, sluit u een huurovereenkomst. Door de overeenkomst te ondertekenen, gaat u akkoord met onze Algemene Huurvoorwaarden. In uw huurovereenkomst en de Algemene Huurvoorwaarden staan alle afspraken die gelden voor het gebruik van uw woning. Deze huurovereenkomst is altijd persoonlijk. U kunt uw woning dus niet overdragen aan iemand anders.
Hier leest u de Algemene Huurvoorwaarden.

Aanvullende Huurvoorwaarden

Daarnaast zijn er voor sommige complexen, straten of wijken Aanvullende Huurvoorwaarden opgesteld. Huurt u bij Wonion en zijn er voor uw woning Aanvullende Huurvoorwaarden van toepassing?
Hier leest u de Aanvullende Huurvoorwaarden.