Huuraanpassing 2023

Wij mogen de huren ééns per jaar aanpassen. Dit gebeurt meestal per 1 juli. Ook dit jaar. Dit doen wij om ook in de toekomst goed en betaalbaar wonen te kunnen blijven bieden en om te kunnen investeren in het verduurzamen en onderhouden van de woningen. Wij passen de huurprijs daarom aan op basis van het energielabel en warmtevraag van uw woning en bieden maatwerkoplossingen voor huurders met betalingsproblemen. 

Hoe past Wonion dit jaar de huurprijs aan?

Voor de meeste woningen wordt de huurprijs dit jaar aangepast met 2,6%. Voor woningen met een energielabel van E of lager, of een hoge warmtevraag wordt de huurprijs met een percentage van 1,5% aangepast. Heeft u een relatief laag inkomen en een hogere huur? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een huuraanpassing naar € 575,03.  

Voor mijn energiezuinige woning betaal ik een Energieprestatievergoeding, wordt deze vergoeding ook aangepast?

Voor uw energiezuinige woning betaalt u maandelijks een Energieprestatievergoeding. Deze vergoeding wordt elk jaar per 1 juli geïndexeerd. Dit is een aanpassing aan de inflatie en afwijkend van het huurverhogingspercentage. Voor dit jaar is de aanpassing met het huurprijsbeleid vastgesteld op 10%. 

Hoe bepaalt Wonion de passende prijs voor mijn woning?

De prijs voor huurwoningen wordt bepaald op basis van een landelijk geldend systeem voor woningwaardering en wordt uitgedrukt in woningwaarderingspunten. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan. De punten worden beïnvloed door bijvoorbeeld de plek waar de woning staat, wat het energielabel van deze woning is en de regelgeving van het Rijk. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs die een verhuurder mag vragen. U kunt zelf uitrekenen wat de maximale huurprijs van uw woning mag zijn. Met behulp van het formulier ‘Waardering zelfstandige woning’ op de website van de Huurcommissie kunt u een berekening maken, zodat u er zeker van bent dat u niet teveel huur betaalt. 

Wanneer wordt het huurbedrag aangepast?

Wordt uw huurbedrag verhoogd, of komt u in aanmerking voor een huuraanpassing naar €  575,03? Dan gebeurt dat per 1 juli 2023. 

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een huuraanpassing naar € 575,03?

Huurders die in aanmerking komen voor een huuraanpassing naar € 575,03 ontvangen voor 1  juni  2023 een huuraanpassingsvoorstel. Meer informatie over de huuraanpassing naar € 575,03 leest u op de pagina ‘eenmalige huurverlaging 2023'.

Maatwerkoplossing voor huurders met betalingsproblemen

Heeft u het financieel moeilijk en verwacht u door deze huuraanpassing uw huur niet te kunnen betalen? Wij kijken graag samen met u wat de passende oplossing voor uw situatie kan zijn. Heeft u vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op. 

Waarom is mijn huurprijs anders dan die van de buren?

Dit kan verschillende oorzaken hebben, namelijk: 

  • Uw buren wonen misschien langer of korter in de woning dan u er woont en hierdoor betaalt u waarschijnlijk ook een andere huur. De huurprijzen kunnen wijzigen door verschillende oorzaken. Dat heeft te maken met wijzigingen in eerder genoemde woningwaarderingspunten en regelgeving. Wij vragen natuurlijk nooit meer voor een woning, dan dat wij wettelijk mogen vragen;
  • Het is ook afhankelijk van verschillen tussen de woningen: de grootte van de woning, het energielabel (door bijvoorbeeld aangebrachte isolatie) en de WOZ waarde. Niet alle kwaliteiten van een woning zijn dus zichtbaar, maar ze hebben wel een effect op de huurprijs.

Vergoedt de huurtoeslag een huurverhoging?

De huurtoeslag houdt woningen voor lagere inkomens betaalbaar. Een huurverhoging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de huurtoeslag. Wilt u weten of er voor u iets is veranderd met betrekking tot huurtoeslag? Maak dan een proefberekening via de website van de Belastingdienst en vraag uw mogelijke huurtoeslag aan via de website van de Belastingdienst. 


Moet ik mijn huuraanpassing doorgeven voor de huurtoeslag?

Verandert er verder niets in uw persoonlijke situatie , dan hoeft u niets te doen. Wij geven voor al onze woningen de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Op basis van de situatie per juli  2023 bepaalt de Belastingdienst het nieuwe voorschot bedrag van de huurtoeslag. Is er sprake van een groot verschil in het voorschotbedrag, dan kunt u er ook voor kiezen om de wijziging zelf door te voeren via uw Digid.


Mijn huur is te hoog geworden voor huurtoeslag. En nu?

Door een huurverhoging is uw huur te hoog geworden voor huurtoeslag. Maar als u de maand vóór de verhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag ontvangen. Dit noemt de Belastingdienst 'verworven recht'. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst. 


Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging per 1 juli 2023? 

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tot en met 30  juni  2023. Het formulier hiervoor kunt u downloaden via de website van de huurcommissie. U kunt het bezwaarformulier tot en met 30 juni 2023 bij ons inleveren. Wij beoordelen dan of wij uw bezwaar gegrond vinden of niet.


Wat gebeurt er als Wonion mijn bezwaarschrift gegrond verklaart?

Als uw bezwaar gegrond is en uiterlijk 30 juni bij ons is ingeleverd, passen wij de huurverhoging per 1 juli 2023 aan.Wat gebeurt er als Wonion mijn bezwaar huurverhoging 2023 ongegrond verklaart?

Wanneer wij uw bezwaar ongegrond vinden, dan leggen wij uw bezwaarschrift voor 1 augustus 2023 voor aan de Huurcommissie voor een onafhankelijk oordeel. Hieraan zitten kosten verbonden voor de procedure. Wanneer u door de Huurcommissie in het gelijk wordt gesteld, krijgt u deze kosten uiteraard vergoed. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen binnen zes weken tegen de uitspraak in beroep gaan. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van de huurcommissie. Persoonlijk voorstel huuraanpassing 2023

Huurt u een woning van ons? Dan krijgt u vóór 1 mei 2023 een bericht over de huuraanpassing. Komt u in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging op basis van de gegevens die wij van de Belastingdienst ontvingen en woont u in één van de sociale huurwoningen met een huur hoger dan € 575,03? Dan ontvangt u voor 1 juni 2023 een huurverlagingsvoorstel van ons met daarin het nieuwe huurbedrag en de datum waarop de huurverlaging ingaat.