Huuraanpassing 2022

Wij mogen de huren doorgaans ééns per jaar aanpassen. Dit gebeurt meestal per 1 juli. Dit doen wij om ook in de toekomst goed en betaalbaar wonen te kunnen blijven bieden en om te kunnen investeren in het verduurzamen en onderhouden van de woningen. Wij verhogen de huur dit jaar met de inflatie van 2,3% en bieden maatwerkoplossingen voor huurders met betalingsproblemen.  

Hoe bepaalt Wonion de passende prijs voor mijn woning?

De prijs voor huurwoningen wordt bepaald op basis van een landelijk geldig systeem voor woningwaardering en wordt uitgedrukt in woningwaarderingspunten. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan. De punten worden beïnvloed door bijvoorbeeld de plek waar de woning staat, wat het energielabel van deze woning is en de regelgeving van het Rijk. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs die een verhuurder mag vragen. U kunt zelf uitrekenen wat de maximale huurprijs van uw woning mag zijn. Met behulp van het formulier ‘Waardering zelfstandige woning’ op de website van de Huurcommissie kunt u een berekening maken, zodat u er zeker van bent dat u niet teveel huur betaalt.  

Maatwerkoplossing voor huurders met betalingsproblemen 

Heeft u het financieel moeilijk en verwacht u door deze huuraanpassing uw huur niet te kunnen betalen? Wij kijken graag samen met u wat de passende oplossing voor uw situatie kan zijn. Heeft u vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op.  

Huurdersvereniging WijWonen steunt de huurverhoging niet, waarom wordt huurprijs wel aangepast? 

Wonion vindt het belangrijk dat huurder goed en betaalbaar kunnen wonen. Om ook in de toekomst goed en betaalbaar wonen te kunnen blijven zetten wij ons in om de woningen te verduurzamen. Om dit te bereiken investeren wij in onze woningen, bieden we maatwerk bij betalingsproblemen en zien wij ons genoodzaakt om de huren dit jaar inflatievolgend aan te passen.   

Waarom is mijn huurprijs anders dan die van de buren?

Dit kan verschillende oorzaken hebben, namelijk:

  • Uw buren wonen misschien langer of korter in de woning dan u er woont en hierdoor betaalt u waarschijnlijk ook een andere huur. De huurprijzen kunnen wijzigen door verschillende oorzaken. Dat heeft te maken met wijzigingen in eerder genoemde woningwaarderingspunten en regelgeving. Wij vragen natuurlijk nooit meer voor een woning, dan dat wij wettelijk mogen vragen; 
  • Het is ook afhankelijk van verschillen tussen de woningen: de grootte van de woning, het energielabel (door bijvoorbeeld aangebrachte isolatie) en de WOZ waarde. Niet alle kwaliteiten van een woning zijn dus zichtbaar, maar ze hebben wel een effect op de huurprijs. 

Kan ik huurverlaging of huurbevriezing aanvragen?

In het Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond en Aedes hebben gesloten is opgenomen dat huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen aanvragen bij de verhuurder. Wij delen de opvatting dat huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur extra aandacht verdienen. Wij vinden het belangrijk dat het wonen betaalbaar is. Wanneer dit niet zo blijkt te zijn, kijken wij graag met u naar een oplossing. Heeft u betalingsproblemen of verwacht u betalingsproblemen? Meldt u zich dan bij ons. Bij betalingsproblemen bespreken we uw situatie graag persoonlijk met u. Gezamenlijk zoeken we dan naar een passende oplossing. In sommige maatwerkgevallen kan het zijn dat wij de huur naar beneden bijstellen. Dit is van meerdere factoren afhankelijk. Door het bieden van maatwerk kunnen we mensen die het echt nodig hebben nog beter helpen. 

Vergoedt de huurtoeslag een huurverhoging?

De huurtoeslag houdt woningen voor lagere inkomens betaalbaar. Een huurverhoging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de huurtoeslag.  

Wilt u weten of er voor u iets is veranderd met betrekking tot huurtoeslag? Maak dan een proefberekening via de website van de Belastingdienst en vraag uw mogelijke huurtoeslag aan via de website van de Belastingdienst. 

Moet ik mijn huuraanpassing doorgeven voor de huurtoeslag?

Verandert er verder niets in uw persoonlijke situatie, dan hoeft u niets te doen. Wij geven voor al onze woningen de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Op basis van de situatie per juli 2022 bepaalt de Belastingdienst het nieuwe voorschot bedrag van de huurtoeslag. 

Mijn huur is te hoog geworden voor huurtoeslag. En nu?

Door een huurverhoging is uw huur te hoog geworden voor huurtoeslag. Maar als u de maand vóór de verhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag krijgen. Dit noemt de Belastingdienst 'verworven recht'. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging per 1 juli 2022?

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tot en met 30 juni 2022. Het formulier hiervoor kunt u downloaden via de website van de huurcommissie. U kunt het bezwaarformulier tot en met 30 juni 2022 bij ons inleveren. Wij beoordelen dan of wij uw bezwaar gegrond vinden of niet.  

Wat gebeurt er als Wonion mijn bezwaarschrift gegrond verklaart?

Als uw bezwaar gegrond is en uiterlijk 30 juni bij ons is ingeleverd, passen wij de huurverhoging per 1 juli 2022 aan. 

Wat gebeurt er als Wonion mijn bezwaar huurverhoging 2022 ongegrond verklaart?

Wanneer wij uw bezwaar ongegrond vinden, dan leggen wij uw bezwaarschrift voor 1 augustus 2022 voor aan de Huurcommissie voor een onafhankelijk oordeel. Hieraan zitten kosten verbonden voor de procedure. Wanneer u door de Huurcommissie in het gelijk wordt gesteld, krijgt u deze kosten uiteraard vergoed. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen binnen zes weken tegen de uitspraak in beroep gaan. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van de huurcommissie.  

Persoonlijk voorstel huuraanpassing 2022

Huurt u een woning van ons? Dan krijgt u vóór 1 mei 2022 een bericht over de huuraanpassing.