Huurverlaging voor huurders met relatief hoge huur en een laag inkomen

In 2023 kunnen huurders van een sociale huurwoning, die hier voor 1 maart 2023 woonden een huurverlaging krijgen als zij een relatief laag inkomen hebben en een in verhouding wat hogere huur. Wonion heeft van de Belastingdienst doorgekregen wie van onze huurders hiervoor in aanmerking komen. Hierbij wordt gekeken naar de huurprijs en het inkomen uit 2021 dat bij de Belastingdienst bekend is. De Belastingdienst laat ons weten of u in 2021 boven of onder een bepaalde grens viel, niet wat u precies verdiende. In onderstaande tabel leest u of u in aanmerking komt voor deze huurverlaging. Belangrijk hierbij is dat het alleen om sociale huurwoningen gaat, woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Woningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens komen hiervoor niet in aanmerking. 

Uw huishouden bestaat uit Uw huidige netto huur is hoger dan Uw inkomen is lager dan Uw netto huur wordt verlaagd tot
Eenpersoonshuishouden € 575,03 € 23.250 € 575,03
Eenpersoonshuishouden met AOW € 575,03 € 24.600 € 575,03
Meerpersoonshuishouden € 575,03 € 30.270 € 575,03
Meerpersoonshuishouden met AOW) € 575,03 € 32.730 € 575,03

 

U hoeft zelf geen actie te ondernemen

Voldoet u aan de voorwaarden, dan hoeft u zelf geen actie te ondernemen. Van al onze huurders, die wonen in één van onze sociale huurwoningen en een huur hoger dan € 575,03 geeft de Belastingdienst aan of u op basis van uw inkomen uit 2021 in aanmerking komt voor de huurverlaging. Komt u hiervoor in aanmerking? Dan ontvangt u voor 1 juni een huurverlagingsvoorstel van ons met daarin het nieuwe huurbedrag en de datum waarop de huurverlaging ingaat.

Helaas hebben wij op dit moment nog niet voor iedereen de benodigde gegevens van derden ontvangen om dit goed te kunnen beoordelen. Wij verwachten deze informatie binnenkort te ontvangen. Komt u in aanmerking voor de huurverlaging? Dan hoort u dat zo snel mogelijk van ons. U ontvangt dan van ons een huurverlagingsvoorstel dat eventueel met terugwerkende kracht, ingaat per 1 juli 2023. 

Heeft u kort geleden een inkomensdaling gehad en verwacht u op basis van uw actuele gegevens in aanmerking te komen voor de huurverlaging? Kijk dan voor meer informatie over het zelf aanvragen van de eenmalige huurverlaging op onze website. 

Heeft u een inkomensdaling gehad na 2021?

Wij ontvangen alleen gegevens van de Belastingdienst over het jaar 2021. Het kan natuurlijk zijn dat uw inkomen daarna gedaald is, dan komt u misschien ook in aanmerking voor huurverlaging. Omdat de Belastingdienst daarover nog geen gegevens heeft, kunt u de huurverlaging zelf bij ons aanvragen.  U kunt tot eind 2024 een huurverlaging aanvragen.

Wilt u een aanvraag indienen?

Wanneer u zelf een aanvraag voor huurverlaging indient, hebben wij van u een aantal gegevens nodig. Wij ontvangen dan graag van u een bewijs van uw inkomen over de afgelopen 6 maanden van alle meerderjarige bewoners, behalve inwonende kinderen onder de 27 jaar. Plus een verklaring wie er allemaal op uw adres woont, uw huishoudsamenstelling. U kunt voor de aanvraag gebruik maken van de voorbeeldbrief van de Woonbond. De aanvraag kunt u vervolgens samen met de benodigde documenten sturen naar info@wonion.nl. Wilt u hierbij als onderwerp aangeven Aanvraag huurverlaging?

Heeft een eventuele huurverlaging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Met een lagere huur heeft u misschien recht op minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken via toeslagen.nl. Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen via de website. Zo voorkomt u dat u teveel ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen of misschien huurtoeslag misloopt.

Ik heb moeite met het betalen van de huur. Wat nu?

Heeft u vanwege andere redenen moeite met het betalen van de huur? Goed dat u het aangeeft. Wij gaan graag met u in gesprek om samen tot een passende oplossing te komen. Neemt u hierover gerust contact met ons op.