Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Huurbetaling

Als u een huurovereenkomst met Wonion tekent, is het belangrijk dat u alles weet over de betaling van de huur. In bepaalde situaties hebben bewoners van een huurwoning recht op huurtoeslag. Meer informatie over huurtoeslag vindt u hier.  

Huurbetaling
Het is wettelijk verplicht dat u de maandhuur steeds vooruit betaalt. Bij het sluiten van de huurovereenkomst machtigt u Wonion om de huur maandelijks van uw rekening af te schrijven. De huur wordt op de eerste werkdag van de maand automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Als u ervoor zorgt dat u voldoende saldo op uw bankrekening heeft, hoeft u zicht nooit zorgen te maken of u de huur wel op tijd heeft betaald. U kunt de bank ook machtigen om de huur over te maken op rekeningnummer: IBAN NL89 BNGH 028.50.82.140. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om te betalen via een acceptgirokaart of via pinbetaling op ons kantoor. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan er na overleg met een incassoconsulent contant worden betaald.
Wilt u uw gegevens inzien, zoals bijvoorbeeld huurbetalingen? Kijk dan op MijnWonion. Log hier in op MijnWonion. 
Meer informatie over huurbetaling vindt u in de brochure Huurbetaling. Deze kunt u hier downloaden.

Jaarlijkse huurverhoging
Elk jaar wordt op 1 juli de huur verhoogd. U krijgt ieder jaar tijdig bericht over de nieuwe huur die per juli voor u gaat gelden.

Huurprijs
Het ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert voor de berekening van de huurprijs een woningwaarderingsstelsel. Hiermee kunt u zelf uitrekenen wat de maximale huurprijs van uw woning mag zijn. Met behulp van het formulier ‘Waardering zelfstandige woning’ op de website van de Rijksoverheid kunt u een berekening maken, zodat u er zeker van bent dat u niet teveel huur betaalt. Wonion rekent niet de maximale huurprijs. Bij oudere woningen rekent Wonion een percentage van de maximale huurprijs. Bij relatief nieuwe woningen ligt het percentage dichterbij de maximale huurprijs. Het percentage dat Wonion rekent verschilt per woning.

Servicekosten
U betaalt in sommige gevallen niet alleen huur, maar daarnaast ook servicekosten. Deze kosten betaalt u bijvoorbeeld voor water, verwarming en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes. De hoogte van het voorschot hangt af van de kosten van de betreffende diensten. In de huurovereenkomst kunt u nalezen welke servicekosten u moet betalen.

Betalingsachterstand
Helaas komt het wel eens voor dat u als bewoner een achterstand oploopt in de huurbetaling. Wij adviseren u om dan zo snel mogelijk contact op te nemen met Wonion. Dit kunt u doen door het formulier 'Betalingsproblemen, neem contact met ons op' in te vullen. Dit formulier vindt u op MijnWonion. Log hier in op MijnWonion. 
 
<<terug