Ik heb een klacht

Bij prettig wonen horen een goede service en dienstverlening. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent over onze prestaties. Wij horen dat graag van u, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Niet tevreden?

Bent u zo ontevreden dat u een een klacht wilt indienen, dan zijn er meerdere mogelijkheden:

  • U vult het klachtenformulier in via Mijn Wonion 
  • U stuurt een brief (postzegel niet nodig) naar:                                                                          Wonion, t.a.v. de klachtenco√∂rdinator, Antwoordnummer 4014, 7070 ZX Ulft
Wij houden u daarna op de hoogte van de afwikkeling van uw klacht. Daarom is het belangrijk dat u uw brief of e-mail voorziet van een datum, volledige omschrijving van de klacht en uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Hierbij gaan we zorgvuldig om met uw privacy.
 

Wanneer krijgt u antwoord?

U krijgt binnen 1 week een schriftelijke ontvangstbevestiging. Daarna houden we u op de hoogte van de afwikkeling van uw klacht. Als uw klacht niet binnen 2 weken kan worden afgehandeld, laten wij u dat weten.

Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland

Soms gebeurt het dat we er samen niet uitkomen. In dat geval kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland. Deze commissie is er voor huurders, oud-huurders en woningzoekenden. Ook bewonerscommissies, klantenpanels en/of huurderorganisaties kunnen van de regeling gebruik maken. De behandeling van klachten door deze commissie is voor al deze partijen kosteloos. De commissie bestaat uit personen die zijn benoemd op basis van hun opleiding, deskundigheid, ervaring, sociale en maatschappelijke achtergrond. Bij een geschil hoort de commissie beide partijen en brengt vervolgens advies uit aan de woningcorporatie. Het bestuur van de corporatie dient daarna een besluit te nemen.

Huurcommissie

Als u het niet eens bent met het advies van de Regionale Geschillencommissie dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie. U dient hiervoor echter wel eerst de procedure bij de onafhankelijke Geschillencommissie te hebben doorlopen. Behandeling van klachten door de Huurcommissie is voor huurders niet kosteloos. Daarnaast heeft u natuurlijk altijd de mogelijkheid om de kantonrechter in te schakelen. Behandeling van een klacht in de Geschillencommissie sluit een gerechtelijke procedure daarna dus niet uit. Klachten die betrekking hebben op een verhoging of wijziging van de huurprijs en/of de servicekosten worden niet behandeld door de Geschillencommissie. Hiervoor moet u zich rechtstreeks wenden tot de Huurcommissie. Meer informatie over de Geschillencommissie vindt u hier. U kunt ook rechtstreeks mailen naar de ambtelijk secretaris van de Geschillencommissie.

Overige problemen en vragen

Burenoverlast

Burenoverlast kunt u melden via het formulier burenoverlast dat u kunt vinden op Mijn Wonion.

Huurprijs en servicekosten

Als u het niet eens bent met de huurprijs of de servicekosten, dan kunt u dit voorleggen aan de Huurcommissie. Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl.

Reparatieverzoeken

Wilt u een reparatie aanvragen, kijk dan eerst op de informatiekaart of u dit rechtstreeks bij een van de uitvoerende bedrijven kunt doen. U kunt reparatieverzoeken ook online indienen via Mijn Wonion